Skip to content

Avís legal i Política de Privacitat

OBJECTE

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.msolucionalescorts.com, del qual és titular MSOLUCIONA LES CORTS S.L. (d’ara endavant, MSOLUCIONA LES CORTS S.L).
La navegació pel lloc web de MSOLUCIONA LES CORTS li atribueix la condició d’USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de MSOLUCIONA LES CORTS S.L, i en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.
Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.
L’usuari a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal, i respondrà enfront de MSOLUCIONA LES CORTS o dabant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent MSOLUCIONA LES CORTS denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

IDENTIFICACIÓ

MSOLUCIONA LES CORTS S.L, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:

 • La seva denominació social és:
 • SERVEIS AUXILIARS MSOLUCIONA, S.L..
 • El seu nom comercial és: MSOLUCIONA LES CORTS.
 • El seu CIF és: B-B-13677091
 • El seu domicili social està en: Carrer Galileu 316, 08028 Barcelona (ESPANYA).
 • Està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona :
 • Altres registres públics en els quals aparegui l’entitat
 • Su denominación social es: SERVICIOS AUXLIARES MONCLOA, S.L..
 • Su nombre comercial es: MSOLUCIONA MONCLOA.
 • Su CIF es: B-86576691.
 • Su domicilio social está en: Calle Ríos Rosas, 8 28003 Madrid (ESPAÑA).
 • Està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.
 • Otros registros públicos en los que aparezca la entidad:
  • Autoritzada per la Conselleria de Serveis Socials de la Comunitat de Barcelona
  • Agència de Col·locació Núm.

1. Condiciones de acceso

La finalitat d’aquesta web és facilitar informació sobre la nostra oferta de productes.
La seva utilització suposa l’acceptació plena per l’Usuari d’aquestes condicions, per la qual cosa si no està d’acord amb el contingut de les mateixes haurà d’abstenir-se de fer ús de la web, així com dels serveis oferts en ella.
MSOLUCIONA BARCELONA es reserva el dret a efectuar les modificacions que estimi oportunes, podent modificar, suprimir o incloure, sense previ avís, nous continguts i/o serveis, així com la forma en què aquests apareguin presentats i localitzats i les condicions d’ús de la web.
L’Usuari accepta que l’accés i ús de la web i dels continguts inclosos en la mateixa té lloc lliure i conscientment, sota la seva exclusiva responsabilitat, i en conseqüència es compromet a:

 • No utilizar la web para la realización de actividades contrarias a la ley, a la moral, al orden público, en general, y hacer un uso lícito y honrado conforme a las presentes Condiciones Generales, así como abstenerse de realizar cualquier acto que pudiera dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar la web y/o impedir el normal uso y utilización por parte del resto de Usuarios.
 • No utilitzar la web per a la realització d’activitats contràries a la llei, a la moral, a l’ordre públic, en general, i fer un ús lícit i honrat conforme a les presents Condicions Generals, així com abstenir-se de realitzar qualsevol acte que pogués danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la web i/o impedir el normal ús i utilització per part de la resta d’Usuaris.
 • No manipular o alterar qualsevol contingut de la web sense el consentiment exprés i per escrit de la seva Qualsevol alteració, modificació o manipulació sense el consentiment del seu titular, eximeix al seu aquest de cap responsabilitat.
 • No reproduir, copiar, distribuir, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb la preceptiva autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès; així com suprimir, eludir o manipular el Copyright i altres dades identificatives dels drets de MSOLUCIONA BARCELONA o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin contenir els ressenyats
 • No introduir o difondre en la web programes de dades (virus o qualsevol tipus de programari de caràcter nociu) susceptibles de provocar danys en la web

MSOLUCIONA BARCELONA no garanteix la disponibilitat i continuïtat de la web ni es fa responsable de qualssevol danys i perjudicis puguin produir-se, ni dels defectes tècnics, inclosos virus o altres elements lesius, qualsevol que sigui la naturalesa, derivats de l’ús de la informació i de les matèries contingudes en la web

2. Ús de cookies

 fi de prestar un millor servei, MSOLUCIONA BARCELONA pot emmagatzemar en l’ordinador de l’Usuari petits fitxers d’informació denominats cookies, utilitzats per al correcte funcionament d’alguns dels serveis que s’ofereixen, així com per a realitzar estadístiques d’ús, diagnosticar problemes en la web, i per a l’administració d’alguns dels serveis oferts.

Per a limitar o restringir l’admissió de cookies en el seu equip, l’Usuari pot configurar el seu navegador a aquest efecte.

Per a més informació, si us plau visiti la nostra política de cookies.

.

3.    Responsabilitats

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que MSOLUCIONA BARCELONA o qualsevol tercer pugui sofrir a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès per les presents Condicions Generals.

MSOLUCIONA BARCELONA no assumeix cap responsabilitat ni realitza cap control sobre els possibles enllaços que contingui la web a continguts externs a aquesta; no obstant això, retirarà aquells enllaços que incloguin continguts il·lícits tan aviat com pugui conèixer-ho.

4.    Propietat Intel·lectual i Industrial

L’Usuari reconeix que tots els continguts de la web i, en concret, de tota la informació i materials, l’estructura, selecció, ordenació i prestació dels seus continguts, programes i desenvolupament d’aplicacions utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial propietat del titular de la web o, en el seu cas, de tercers.

En cap cas l’accés als mateixos o la seva utilització per part de l’Usuari implicarà cap mena de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial d’aquests drets, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de MSOLUCIONA BARCELONA o del tercer titular dels drets afectats.

MSOLUCIONA BARCELONA és titular dels elements que integren el disseny gràfic del seu web, els menús, botons de navegació, el codi, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web o, en altres casos, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements.

Totes les marques, noms comercials o signes distintius mostrats en aquesta pàgina són propietat de MSOLUCIONA BARCELONA i/o de terceres empreses.

Es prohibeix usar-los o descarregar-los permanentment, copiar-los o distribuir-los per qualsevol mitjà sense el preceptiu consentiment del seu titular.

En el cas que qualsevol Usuari o un tercer considerin que qualsevol dels continguts ha estat introduït en la web amb violació dels seus drets de Propietat Intel·lectual o Industrial haurà d’enviar una notificació a MSOLUCIONA BARCELONA identificant-se a si mateix i al titular dels drets de propietat intel·lectual o industrial suposadament infringits, aportant títol o acreditació de la representació dels esmentats drets.

5. Protecció de dades

Per a més informació consulti la nostra Política de Privacitat.

6. Confidencialitat

Tota informació que qualsevol de les parts comuniqui o faciliti a l’altra o a la qual tinguin accés qualsevol d’elles, serà considerada confidencial i no podrà ser divulgada, mostrada, reproduïda, copiada, discutida amb tercers, ni empleada per cap de les parts per a fins aliens als quals van motivar la seva comunicació.

7. Legislació aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals es regiran pel que es disposa en la legislació espanyola.

Per a quantes qüestions poguessin suscitar-se entre les parts en relació amb la interpretació i execució del present document, totes dues parts acorden de manera expressa i amb renúncia de qualsevol altre fur que pogués respondre’ls, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Madrid.

© Copyright 2019 MSOLUCIONA LES CORTS S.L. Tots els drets reservats.

Política de Cookies

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic l’informem que aquest lloc web, igual que la majoria dels llocs en Internet, usa Cookies per a millorar i optimitzar l’experiència de l’usuari.

A continuació, trobarà informació detallada sobre què són les “Cookies”, quina tipologia utilitza aquest lloc web, com canviar la configuració de les seves cookies, i què ocorre si deshabilita les Cookies.

Què són les cookies?

Una cookie és un petit arxiu que es descarrega en l’equip de l’usuari amb la finalitat d’emmagatzemar dades, els quals podran ser actualitzats i recuperats per l’entitat responsable de la seva instal·lació.

Quin tipus de Cookies utilitza aquesta pàgina web?

DominiNom de la cookieDescripció/Finalitat
Proveïdor

Caducitat
_gaHTTP Cookie
Cookie Persistent.
Registra una identificació única que s’utilitza per a generar dades estadístiques sobre com utilitza el visitant el lloc web.
De tercers
Fins a 2 anys
_gatGoogle Analytics
Cookie de sessió per a controlar la taxa de peticions. Google Analytics Centre de privacitat de Google: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
De tercers
cc.cookie_acceptGoogle Analytics
Determina es s’ha acceptat la política de cookies en el nostre lloc web
De tercers

Com pot configurar les seves Cookies?

En navegar i continuar en el nostre lloc web estarà consentint l’ús de les Cookies en les condicions contingudes en la present Política de Cookies.

Vostè com a usuari té la possibilitat d’exercir el seu dret a bloquejar, eliminar i rebutjar l’ús de Cookies, en tot moment, modificant les opcions del seu navegador.

Per exemple:

1. Internet Explorer:Eines > Opcions d’Internet > Privacitat > Configuració.

Per a més informació, pot consultar el suport de Microsoft o l’Ajuda del navegador.

Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.

2. Firefox: Eines > Opcions > Privacitat > Historial > Configuració Personalitzada.

Per a més informació, pot consultar el suport de Mozilla o l’Ajuda del navegador.

3. Chrome: Configuració > Mostrar opcions avançades > Privacitat -> Configuració de

Per a més informació, pot consultar el suport de Googleo l’Ajuda del navegador

4. Safari: Preferències > Seguretat.

Per a més informació, pot consultar el suport d’Apple o l’Ajuda del navegador

5. Opera: Configuració > Opcions > Avançat > Cookies

Per a més informació, pot consultar el suport de Opera o l’Ajuda del navegador.

Si usa un altre navegador diferent als anteriors, consulti la seva política d’instal·lació, ús i bloqueig de cookies

Què ocorre si es deshabiliten les Cookies?

Algunes funcionalitats dels Serveis i àrees d’aquest lloc web podrien no funcionar correctament si es deshabiliten les cookies.

¿Actualizamos nuestra Política de Cookies?

Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestra página web, por ello le recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro sitio web con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies.