Skip to content

1. DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Nom entitat: SERVEIS AUXILIARS MONCLOA S.L.

Adreça:Carrer Galileu 316– 08028 Madrid.

Telèfon: 937 155 878

Correu electrònic: info@msoluciolescorts.com

2. TRACTAMENTS DE DADES RECAPTADES A través DE LA PÀGINA WEB

Les dades que MSOLUCIONA LES CORTS pugui recopilar per l’ús, navegació de la pàgina web, a través dels nostres formularis, via email o amb motiu de la relació contractual que li uneix amb MSOLUCIONA LES CORTS són dades de caràcter personal.
A l’hora d’emplenar cadascun dels formularis presents en la nostra pàgina web existiran una sèrie de dades obligatòries, els camps de les quals es troben marcats amb el símbol *.
En el cas de no emplenar tals camps, no es podran dur a terme les finalitats descrites de cadascun dels formularis.
En algunes ocasions, l’informem que pel simple ús i navegació en la nostra Pàgina web, MSOLUCIONALESCORTS emmagatzemarà dades relatives a:

 • Adreça IP
 • Versió del navegador
 • Sistema operatiu
 • Durada de la visita o navegació per la Pàgina web

Tal informació pot emmagatzemar-se mitjançant Google Analytics, per la qual cosa ens remetem a la Política de Privacitat de Google, ja que aquest recapta i tracta tal informació.
De la mateixa manera, en la Pàgina Web es facilita la utilitat de Google Maps, la qual pot tenir accés a la teva ubicació, en el cas que li ho permetis, amb la finalitat de facilitar-te una major especificitat sobre la distància i/o camins les nostres seus.
Referent a això, ens remetem a la Política de Privacitat utilitzada per Google Maps, amb la finalitat de conèixer l’ús i tractament de tals dades.
MSOLUCIONA LES CORTS es reserva el dret a modificar o adaptar la present Política de Privacitat en tot moment.
Per tant, li recomanem que revisi la mateixa cada vegada que accedeixi a la Pàgina Web.

A. Informació facilitada a través dels correus electrònics posats a disposició en la web.
Finalitat.

 • Finalitat.Donar-li contestació a la seva sol·licitud d’informació.
 • Legitimació.El consentiment exprés atorgat per vostè en el moment que ens envia la sol·licitud via email.
 • Destinataris. No se cediran dades a tercers, tret que la cessió sigui lícita conforme al que s’estableix en el Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa espanyola vigent.

B. Candidatures espontànies

 • Finalitat.Fer-li partícip dels processos de selecció de personal que es realitzin per MSOLUCIONA LES CORTS.
 • Legitimació. El consentiment exprés atorgat per l’interessat que ens confereix en virtut de la seva candidatura espontània.
 • Destinataris. No es cediran dades a tercers, tret que la cessió sigui lícita conforme al que s’estableix en el Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa espanyola vigent.

C. Enviament i subscripció de Newsletter / Butlletí de notícies

 • Finalitat. Gestionar l’enviament de la Newsletter o Butlletí de notícies de MSOLUCIONA BARCELONA als usuaris que se subscriguin a aquests.
 • Legitimació. El consentiment exprés dels interessats que se subscriguin en aquest servei marcant la casella destinada a aquest efecte.
 • Destinataris. No es cediran dades a tercers, tret que la cessió sigui lícita conforme al que s’estableix en el Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa espanyola vigent.

3. ALTRES TRACTAMENTS DE DADES

A. Exclusiu per a contactes professionals

 • Finalitat. En MSOLUCIONA LES CORTS tractem les seves dades personals amb la finalitat de mantenir la relació professional que entre tots dos tenim.
 • Legitimació. L’interès legítim.
 • Destinataris. No es cediran dades a tercers, tret que la cessió sigui lícita conforme al que s’estableix en el Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa espanyola vigent.

B. Exclusiu per a contactes a través de xarxes socials

 1. Finalitat.En MSOLUCIONA LES CORTS tractem les seves dades personals amb les següents finalitats:
  • Contestar a consultes, sol·licituds o peticions.
  • Gestionar el servei sol·licitat, contestar a la sol·licitud, o tramitar una petició.
  • Establir una relació usuari-responsable, i crear una comunitat de seguidors.
 2. Legitimació. L’interès legítim i l’acceptació d’una relació contractual a l’entorn de la xarxa social que correspongui.
 3. Destinataris. No es cediran dades a tercers, tret que la cessió sigui lícita conforme al que s’estableix en el Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa espanyola vigent. No obstant això, recomanem la revisió de la política de privacitat de les xarxes socials que principalment utilitzem ja que les xarxes socials, en ser nord-americanes, poden transferir dades als Estats Units.

C. Exclusiu per a clients

Finalitat.
Factures, albarans, pressupostos i contractes. En MSOLUCIONA LES CORTS tractem les seves dades personals amb la finalitat de gestionar els serveis derivats de la relació contractual, així com els compromisos derivats del contracte.
Publicitat.
En MSOLUCIONA LES CORTS tractem les seves dades amb la finalitat d’oferir-li els nostres productes i serveis/cursos, activitats i tallers/la nostra activitat.

Legitimació.
Factures, albarans, pressupostos i contractes. La legitimació per al tractament de les seves dades és el consentiment exprés de l’interessat, l’execució d’un contracte i el compliment de les següents obligacions legals que ens apliquen:
Els terminis de conservació de les seves dades una vegada finalitzada la relació contractual es basa en el compliment del que s’estableix en el Codi de Comerç.
Comunicació de les seves dades quan així ho sol·liciti la Inspecció d’Hisenda està emparada per la Llei 58/2003, de 17 de Desembre, General Tributària.
Publicitat La legitimació per al tractament de les seves dades és el consentiment exprés de l’interessat.

Destinataris.
Factures, albarans, pressupostos i contractes. Amb caràcter general, no se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
En aquells casos en què sigui necessari, les dades de clients podran ser cedits als següents organismes, en compliment una obligació legal:
Es podran cedir a l’Agència Tributària Espanyola aquelles dades necessàries per al compliment de l’obligació legal.
A les entitats bancàries que correspongui, per a estar al corrent de pagaments.
En el cas que ens sigui sol·licitat, les seves dades seran cedides a la Inspecció de Treball.

Publicitat.
No es cediran dades a tercers, tret que la cessió sigui lícita conforme al que s’estableix en el Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa espanyola vigent.

D. Exclusiu Tractament d’imatges de càmeres de videovigilància

 • Finalitat. Les nostres instal·lacions estan dotades de sistemes de videovigilància permanents per raons de seguretat.
 • Legitimació. L’interès legítim perseguit per MSOLUCIONA LES CORTS.
 • Destinataris. No es cediran dades a tercers, tret que la cessió sigui lícita conforme al que s’estableix en el Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa espanyola vigent.

4. TERMINIS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT DE DADES RECAPTADES A través DE LA PÀGINA WEB
Informació facilitada a través dels correus electrònics posats a disposició en la webUna vegada hàgim donat resposta a la seva sol·licitud d’informació les dades seran guardades un màxim de 6 mesos com a prova davant possible ulteriors reclamacions..
Candidatures espontàniesEn virtut de la política de conservació de MSOLUCIONA MONCLOA, les seves dades de caràcter personal seran conservats durant el termini màxim de DOTZE MESOS des de la recepció del curriculum vitae.
Enviament i subscripció de Newsletter / Butlletí de notíciesLes seves dades de caràcter personal seran conservats fins que cancel·li la seva subscripció a la Newsletter o al Butlletí de notícies de MSOLUCIONA MONCLOA.
ALTRES TRACTAMENTS DE DADES
Exclusiu per a contactes professionalsFins que finalitzin les nostres relacions professionals o decideixi cancel·lar o oposar-se al tractament de les seves dades de contacte.
Exclusiu per a contactes a través de xarxes socialsLes seves dades de caràcter personal es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar..
Exclusiu per a clientsFactures, albarans, pressupostos i contractesLes seves dades de caràcter personal seran tractats fins que finalitzi la relació contractual.
Una vegada finalitzada la mateixa, i a efectes mercantils, les seves dades seran conservades per un període de 6 anys en compliment de l’indicat en el Codi de comerç.
A efectes fiscals, les seves dades seran conservades per un període de 4 anys en compliment de l’indicat en la Llei General Tributària..
PublicitatLes seves dades de caràcter personal seran tractats fins que es revoqui el consentiment atorgat a aquest efecte.
Exclusiu Sistemes de videovigilànciaEls enregistraments seran conservats durant el termini d’UN MES des de la seva captació d’acord amb la Instrucció 1/2006, de 8 de novembre, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades personals amb finalitats de vigilància a través de sistemes de càmeres o càmeres de vídeo, així com en virtut de l’article 22 del Projecte de Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal..

5. Transferències

 MSOLUCIONA MONCLOA no té previst realitzar transferències internacionals de dades, és cas de ser necessàries, només es realitzaran a entitats sota l’habilitació de l’acord EUA-Unió Europea Privacy Shield (més informació: https://www.privacyshield.gov/welcome), a entitats que hagin demostrat que compleixen amb el nivell de protecció i garanties d’acord amb els paràmetres i exigències previstes en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, com el Reglament Europeu, o quan existeixi un habilitació legal per a realitzar la transferència internacional..

6.   Quins són els seus drets en relació amb el tractament de dades?

Vostè com a titular de dades té dret a obtenir confirmació sobre l’existència d’un tractament de les seves dades, a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió, quan entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits o vostè com a interessat retiri el consentiment atorgat. MSOLUCIONA LES CORTS tractarà i conservarà les seves dades d’acord amb la normativa vigent, sense perjudici que com a interessat pugui sol·licitar en tot cas, la limitació del tractament de les seves dades.
En uns certs supòsits podrà exercitar el seu dret a la portabilitat de les dades, que seran lliurats en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica a vostè o al nou responsable de tractament que designi.
Tindrà dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als quals l’ha atorgat.
Per a exercitar els seus drets comuniqui’s amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrónico info@msolucionalescorts.com. Disposem de formularis per a l’exercici de tots els drets anteriorment indicats, no obstant això, també pot utilitzar els elaborats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en el cas que consideri que no s’ha atès convenientment l’exercici dels seus drets.
El termini màxim per a resoldre serà el d’un mes a comptar des de la recepció de la seva sol·licitud.
En el cas de produir-se alguna modificació de les seves dades, li agraïm que ens el comuniqui degudament per escrit amb la finalitat de mantenir les seves dades actualitzades.
Última versió: gener de 2019.

Política de Cookies

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic l’informem que aquest lloc web, igual que la majoria dels llocs en Internet, usa Cookies per a millorar i optimitzar l’experiència de l’usuari.
A continuació, trobarà informació detallada sobre què són les “Cookies”, quina tipologia utilitza aquest lloc web, com canviar la configuració de les seves cookies, i què ocorre si deshabilita les Cookies.

Què són les cookies?

Una cookie és un petit arxiu que es descarrega en l’equip de l’usuari amb la finalitat d’emmagatzemar dades, els quals podran ser actualitzats i recuperats per l’entitat responsable de la seva instal·lació.

Quin tipus de Cookies utilitza aquesta pàgina web?

DominiNom de la cookieDescripció/Finalitat
Proveïdor

Caducitat
_gaHTTP Cookie
Cookie Persistent.
Registra una identificació única que s’utilitza per a generar dades estadístiques sobre com utilitza el visitant el lloc web.
De tercers
Fins a 2 anys
_gatGoogle Analytics
Cookie de sessió per a controlar la taxa de peticions. Google Analytics Centre de privacitat de Google: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
De tercers
cc.cookie_acceptGoogle Analytics
Determina es s’ha acceptat la política de cookies en el nostre lloc web
De tercers

Com pot configurar les seves Cookies?

En navegar i continuar en el nostre lloc web estarà consentint l’ús de les Cookies en les condicions contingudes en la present Política de Cookies.

Vostè com a usuari té la possibilitat d’exercir el seu dret a bloquejar, eliminar i rebutjar l’ús de Cookies, en tot moment, modificant les opcions del seu navegador.

Per exemple:

1. Internet Explorer:Eines > Opcions d’Internet > Privacitat > Configuració.

Per a més informació, pot consultar el suport de Microsoft o l’Ajuda del navegador.

Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.

2. Firefox: Eines > Opcions > Privacitat > Historial > Configuració Personalitzada.

Per a més informació, pot consultar el suport de Mozilla o l’Ajuda del navegador.

3. Chrome: Configuració > Mostrar opcions avançades > Privacitat -> Configuració de

Per a més informació, pot consultar el suport de Googleo l’Ajuda del navegador

4. Safari: Preferències > Seguretat.

Per a més informació, pot consultar el suport d’Apple o l’Ajuda del navegador

5. Opera: Configuració > Opcions > Avançat > Cookies

Per a més informació, pot consultar el suport de Opera o l’Ajuda del navegador.

Si usa un altre navegador diferent als anteriors, consulti la seva política d’instal·lació, ús i bloqueig de cookies

Què ocorre si es deshabiliten les Cookies?

Algunes funcionalitats dels Serveis i àrees d’aquest lloc web podrien no funcionar correctament si es deshabiliten les cookies..

Actualitzem la nostra Política de Cookies?

És possible que actualitzem la Política de Cookies de la nostra pàgina web, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre lloc web amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre com i per a què usem les cookies.